Het bestuur van bridgeclub Alert'05

 

Jan ter Beek, voorzitter

Albertine Buijs, secretaris

Fred Smeenk, penningmeester

Roel Hendriks, voorzitter Technische Commissie

Agnes Oolthuis, lid

Contact met het bestuur