De volgende reglementen zijn door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
(alle documenten zijn in pdf formaat te downloaden)

Statuten    

Wedstrijdreglement (Ranking)

Contributiereglement.

Huishoudelijk reglement